Krister Fredin, UGL HandledareKrister Fredin är sedan länge utbildad UGL-handledare och är en av de handledare som du kan träffa på under en utbildning i UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).

Han är också certifierad av Försvarshögskolan för att handleda enligt den senaste versionen, kallat UGL2008. 

Här får han berätta med egna ord om hur han som läkare upptäckte passionen för grupputveckling. 

Läkare och familjeterapeut

"Jag är leg. familjeterapeut och läkare; specialist i barn- och ungdomspsykiatri med ett djupt intresse för teamarbete, synergi och professionell utveckling.

Är nu verksam som överläkare inom primärvården.

Intresse för grupputveckling

Under arbetet som överläkare och medicinskt ansvarig inom barn- och ungdomspsykiatrin väcktes mitt intresse för systemteori, kommunikation, bemötande och grupputveckling.

Krister Fredin är certifierad handledare enligt UGL2008Undervisar på universitet

Sedan 1999 är jag UGL-handledare och sedan 2009 även delansvarig kursgivare för UGL inom läkar- och tandläkarutbildningarna på Umeå universitet.

Dessutom undervisar jag i ämnet 'Professionell Utveckling' på läkarprogrammet samt om Familjepsykologi och Familjeterapi på andra kurser och program."

Kristers motto

"Idén bryr sig inte om vem som kom på den".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.