Kjell Sunesson är handledare för UGL-kurserKjell Sunesson arbetar framför allt med:

- lagutveckling av grupper och organisationer,

- utvecklingsprogram på olika nivåer,

- utbildning i enhet med konceptet UGL 2008.

Kjells bakgrund och utbildning

Kjell har en nästan 50 år lång och mångfasetterad karriär inom idrottsrörelsen.

Han är utbildad Gymnastikdirektör och reservofficer.

Han har många års erfarenhet som ledare och chef, till exempel vid Örebro universitet (Institutionen för Idrott och Hälsa) och Riksidrottsförbundet.

Kjell Sunesson är certifierad för uppdaterade UGL 2008Sedan år 2005 arbetar Kjell som fristående konsult med inriktning på ledarskap.

Kjell och UGL 2008

Kjell är certifierad handledare för UGL sedan år 2003 och även omcertifierad enligt nya, uppdaterade UGL 2008.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.