kjell-erik jönsson ugl handledare

Kjell-Erik Jönsson har arbetat som socialarbetare, skolkurator och personalkonsulent inom kommun och stat. 

1990 startade han eget företag. Huvudsakliga verksamhetsområden är ledarutveckling, grupputveckling samt organisation och hälsa.

Uppdragen riktar sig såväl mot grupper som enskild coaching. Uppdragsgivare är kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata företag.

Personalutveckling

Kjell-Erik är delägare och en av grundarna av Personalutvecklingsgruppen i Umeå , PUG AB.  Hemmabasen är Umeå, med Norrland och övriga landet som verksamhetsområde.

kjell-erik är certifierad enligt nya UGL 2008Erfarenhet av team- och ledarverksamhet

Bland annat coaching, ledarutvecklingsprogram och grupputveckling.

Kjell-Erik är socionom med kontinuerlig fortbildning inom bland annat krishantering och The Human Element.

Kjell-Erik är utbildad UGL-handledare och handledare för teambuilding.

Han är certifierad användare av SDI (Strength Deployment Inventory), MBTI (Meyers Briggs Type Indicator), JTI (Jungiansk Type Index) och Förändringens Fyra Rum.

Motto

"Liten backspegel, stor framruta".

"Om jag inte hade varit UGL-handledare så…

...hade jag inte haft den kunskap om gruppdynamik som jag har idag. Jag hade då troligen drivit ett danscafé".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.