Kerstin Nyman Bingman är handledare för UGL-kurser

Kerstin har lång erfarenhet som chef och projektledare inom kommunal verksamhet. Hon utbildade sig till pedagog på Lärarhögskolan i Gävle. 

Senare har hon över 15 års erfarenhet som utbildningskonsult. Då har hon framförallt riktat in sig på utbildning av medarbetare och chefer. 

Kerstin har även arbetat med coaching i flera års tid och är certifierad coach.

Mer om Kerstin 

Förutom att vara utbildad UGL-handledare är Kerstin även certifierad i användandet av TotalSDI (Strength Deployment Inventory).

Idag driver hon eget företag och efter att tidigare ha bott i Gävleborg, bor hon numera i Stockholm.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.