kenneth haninge ugl handledareMed en officersutibildning i ryggen arbetade Kenneth Haninge under många års tid som lärare i ledarskap på Räddningsverkets skola belägen på Sandö.

Sedan 1970-talet har han oavbrutet arbetat med utbildning inriktad på grupper och därigenom skaffat sig en lång erfarenhet.

Nu driver han ett eget företag där han verkar som konsult med utveckling av personal och organisationer sedan början av 90-talet.

Sedan 1991 har Kenneth genomfört över 400 UGL-kurser.

Utbildningar inklusive UGL

kennet är certifierad enligt ugl 2008Till de utbildningar han genomgått hör, förutom certifiering som UGL-handledare, även SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition, Effektivare Samarbete, Teambuilding, Krishanteringar.

Han har också utbildats inom PPA, vilket innebär analys av personprofiler enligt det så kallade Thomassystemet.

Förutom detta har Kenneth även deltagit i Militärhögskolans ledarskapsutbildning KLLOK (Kurs för lärare och kurschefer i ledarskap).

Han är även certifierad handledare för Susan Wheelans GDQ (Group Dynamics Questionnaire).

Kenneth som person

Kenneth beskrivs ofta som ödmjuk med stor respekt för människor.

 Med sin långa erfarenhet är han ofta efterfrågad som handledare, såväl för UGL som andra sammanhang.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.