Katarina Dahlqvist är certifierad UGL-handledareMed Katarina som handledare är du i trygga händer.

Katarina är socionom och holistisk handledare och den röda tråden inom hennes yrkesliv har varit att arbeta med människor.

Att få se människor utvecklas är främsta drivkraften och omgivningen beskriver henne som lugn och trygg.

Katarinas främsta intresse ligger i kommunikation och bemötande och hur vi genom förståelse, på ett lättare sätt kan bemöta varandras olikheter.

Organisationsutveckling och UGL-kurser

Katarina är certifierad UGL-handledareKatarina är certifierad UGL-handledare enligt senaste versionen och då hon inte håller UGL-utbildningar, arbetar hon med organisations- och ledarskapsutveckling.

Arbetet är varierat och innefattar även coaching, rekrytering, kompetenskartläggning och projektledning. Hon arbetar med organisationers värdegrunder, med framtagning och implementering bland medarbetare och ledare.

Kommunikation och ledarskap i hästars närvaro

På fritiden är det hästar som upptar Katarinas tid och här praktiseras både kommunikation och ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.