Jonas Lundgren är handledare för UGL-kurser

Min röda tråd i uppdrag och anställningar har alltid varit mötet mellan människor. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för allt teamarbete, oavsett innehåll, är just konsten att hantera människor och få dem att arbeta tillsammans för samma mål. Oavsett yrke eller uppdrag har just mötet mellan människor varit en bärande linje i mitt sätt att tänka och verka.

Jag är verksam inom IT och statlig förvaltning sedan 1990, både som anställd och konsult. Med uppdrag som bland annat projektledare, förändringsledare, processutvecklare, organisationsutvecklare, chef, personalutbildare och systemutvecklare.

Jonas nuvarande arbete

Sedan 2015 arbetar jag heltid som verksamhetsutvecklare/handledare med uppdrag att stötta medarbetare till att må bra för att kunna prestera bra. De huvudsakliga uppdragen är Teamutveckling och Konflikthantering.

I verktygslådan finns, förutom UGL, även certifiering som handledare i koncepten Förtroendefullt Samarbete, THE (The Human Element), SDI (Strength Deploymnet Inventory) samt GDQ (Group Development Questionnaire).

Hur Jonas uppfattas av sig själv och andra

Jag uppfattas av mina kunder och kollegor som rak, lugn och tydlig. Jag coachar mina kunder på ett värderingsfritt och utmanande sätt. Jag använder gärna orden orädd, glad och nyfiken om mig själv. Jag är trygg i mig själv och står gärna i fokus, antingen som ledare/ansvarig för en uppgift eller som utbildare där jag möter team eller grupper av människor i deras vardag.

Inom SDI har jag en röd motivation, även kallad Säker - Styrande med dragning mot navet vid konflikt. Jag anpassar mig till rådande situation och agerar utifrån det.

Mer om Jonas

När jag inte jobbar är jag engagerad i ideella föreningar på olika sätt för att bidra till en bättre värld. Att vara i skogen är viktigt för mig, antingen gående, springande eller med skidor, gärna långt och länge. Ensam eller med en vän, gärna på natten med eller utan lampa.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.