Johannes Wikman är handledare för UGL

Johannes arbetar för närvarande som kommunikationschef inom Uppland Väsby kommun, strax nordväst om Stockholm.

Hans tidigare erfarenheter som chef inkluderar och arbetar med EUs strukturfonder som chef inom två olika statliga myndigheter.

Tidigare har har även arbetat i Bryssel i flera års tid inom EU kommissionen.

Ledarskap och utbildning

Förutom sina erfarenheter av chefskap och ledarskap så har Johannes även en omfattande erfarenhet av olika kulturer efter flera års arbete med SIU, Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte.

Johannes är certifierad användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

Utbildad UGL-handledare

Han utbildade sig till UGL-handledare 1997 och är även omcertifierad för de nyare versionerna av UGL, bland annat UGL 2008.

Mer om Johannes

Johannes talar flytande engelska och franska.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.