jörgen kalmendal ugl handledare

Jörgen Kalmendal är utbildad beteendevetare med inriktning på pedagogik och vuxnas lärande.

 Till yrket är Jörgen överstelöjtnant med samordningsansvar hos personaldirektören i Försvarsmakten.

Tidigare lärare och forskare på Försvarshögskolan med ansvar för ledarskapsutbildning.

 Jörgen har även utbildat och certifierat många UGL-handledare där han också deltar med seminarier och vidareutbildning.

Jörgen är också grundutbildad psykoterapeut inom kognitiv beteende terapi (KBT) och har en privatklinik i Gamla Stan i Stockholm.

På Linköpings universitet är han doktorand och skriver samt forskar om sociala relationer med tyngdpunkt på asymmetriska möten.

Jörgen Kalmendal är certifierad enligt UGL 2008Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Jörgen har en rik erfarenhet av att arbeta med näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Han är också mental rådgivare för elitidrottare på världsnivå i Riksidrottsförbundets regi.

Ingår i flera nätverk med konsulter i Sverige.

- Kursen Utveckling Grupp och Ledare (UGL) har jag varit handledare för sedan 1979. Det är en spännande och givande utbildning när den används som är tänkt, menar Jörgen.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Maila ett kom-ihåg till dig själv för att hitta tillbaka till den här sidan.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser