jörgen kalmendal ugl handledare

Jörgen Kalmendal är utbildad beteendevetare med inriktning på pedagogik och vuxnas lärande.

 Till yrket är Jörgen överstelöjtnant med samordningsansvar hos personaldirektören i Försvarsmakten.

Tidigare lärare och forskare på Försvarshögskolan med ansvar för ledarskapsutbildning.

 Jörgen har även utbildat och certifierat många UGL-handledare där han också deltar med seminarier och vidareutbildning.

Jörgen är också grundutbildad psykoterapeut inom kognitiv beteende terapi (KBT) och har en privatklinik i Gamla Stan i Stockholm.

På Linköpings universitet är han doktorand och skriver samt forskar om sociala relationer med tyngdpunkt på asymmetriska möten.

Jörgen Kalmendal är certifierad enligt UGL 2008Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Jörgen har en rik erfarenhet av att arbeta med näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Han är också mental rådgivare för elitidrottare på världsnivå i Riksidrottsförbundets regi.

Ingår i flera nätverk med konsulter i Sverige.

- Kursen Utveckling Grupp och Ledare (UGL) har jag varit handledare för sedan 1979. Det är en spännande och givande utbildning när den används som är tänkt, menar Jörgen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.