Jörgen Jönsson är handledare för UGLJörgen arbetar heltid med team- och utvecklingsprocesser, med bas i Blekinge.

Jörgens bakgrund inom ledarskap

Med sig i bagaget har han erfarenheter av både ledar- och konsultroller inom privat och offentlig sektor. Framförallt har det då handlat om verksamheter som haft ett stort kommunikationsfokus.

Jörgens utbildning

Jörgen är behörighetsutbildad för IPU Profilanalys, IPU Drivkraftsanalys, IPU Säljstrategi, IPU AttributIndex samt Trimetrix vid Institutet för Personlig Utveckling.

Han är Internationellt Certifierad Coach, vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Jörgen är licensutbildad direkt av IMGD-modellens skapare, Susann A. Wheelan, för att få använda och arbeta med det vetenskapligt belagda mätverktyget för grupper- Group Development Questionnaire.

Jörgen gick handledarutbildningen för UGL, HUGL, år 2010.

Mer om Jörgen

Han är också författare och medförfattare till en rad böcker och handböcker kring team, ledarskap och utveckling, bland annat "Apolloeffekten", "Ledarskapshandboken", "Kommunikationshandboken", "Säljhandboken" och "Motivationshandboken".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.