joakim lönn ugl handledare

Joakim Lönn har en bakgrund med aktivt arbete inom idrottsrörelsen, vilket gett honom goda erfarenheter och kunskaper inom personlig utveckling och ledarskap.

Han är utbildad idrottskonsulent på Bosön.

Ett annat av hans specialområden är prestationshöjande insatser inom sälj, såsom ökad kundanskaffning, säljsamtal och rekrytering av säljare.

Joakim Lönn är av Belbin Svenska AB licenserad konsult i bland annat Sales Call Reluctance och Säljstilar.

Arbetar idag med team och ledningsgruppper

Joakim är omcertifierad enligt nya UGL 2008Idag arbetar han också med utveckling av till exempel team och ledningsgrupper både genom interna utbildningar och öppna kurser.

Han bidrar även vid utveckling av organisationer genom handledning av processen vid visions- och målarbete. Han genom även olika former av analyser.

Utbildningar förutom UGL

Förutom certifierad UGL-handledare sedan 2001, är Joakim även licenserad i Team Skills, Teamopoly, Career Style Inventory och SDI (Strength Deployment Inventory).

Mer om Joakim

Till hans fritidsintressen hör hårdrock och golf.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.