jim österlund ugl handledareJim Österlund har sedan många år tillbaka verkat som konsult för team och grupputveckling.

Tidigare har han arbetat med försäljning samt som personalledare och företagsledare inom olika organisationer. Jim arbetar idag aktivt i flera företagsstyrelser. 

Det har gett honom en bra bas att utgå ifrån i sin verksamhet rörande ledningsfrågor och gruppdynamiska frågor.

Utbildad UGL-handledare med mera

Jim är licenserad konsult i Call Reluctance, Team Skills, Beslutskraft och SDI, Strength Deployment Inventory.

År 2006 utbildade han sig också till certifierad UGL-handledare för att ytterligare bredda sitt verksamhetsområde.

Jims arbete idag

Främst arbetar Jim med organisations-, lednings- och grupputveckling, UGL-kurser samt uppdrag för säljutveckling och coaching. 

Mer om Jim

Tidigare utbildningar han har i bagaget inkluderar även antropologi och juridik på universitet/högskolan. 

Ett par av Jims dolda talanger som inte alla känner till är att han är duktig på kajakpaddling och en hängiven torpare, där islandshästar ingår. Han har arbetat många år med äventyrspedagogik

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.