jesper falk ugl handledare

Här nedan följer en presentation av Jesper Falk, en av de UGL-handledare du kan möta på din UGL-kurs. Jesper beskriver med egna ord sin resa från förvaltning till beteendevetenskap.

Jag har tidigare arbetat med rehabiliteringsutredningar inom Försäkringskassan, där jag för första gången såg sambandet mellan ohälsa och arbetsmiljö och detta påverkade mig att på nytt studera vid universitetet.

Jag hade sedan tidigare en fil.kand vid Förvaltningslinjen, men nu valde jag en beteendevetenskaplig inriktning med fokus på arbets- och organisationspsykologi.

Efter dessa studier arbetade jag som personalvårdskonsulent inom Försvarsmakten samt som chef för personalvårdsavdelningen. Det var inom Förvarsmakten som jag år 2000 blev certifierad UGL-handledare.

Efter Försvarsmakten arbetade jag som HR-konsult inom Posten AB, där jag arbetade med ledarskapsutbildningar.

Är utbildad kvalitetsexaminator, certifierad i den senaste UGL-versionen samt har certifikat att använda såväl Myers-Briggs Type Indicator som FIRO Element B.

jesper falk är certifierad enligt nya UGL 2008UGL, arbetslag och samtalsstöd

Arbetar sedan 2003 som konsult i eget företag. Jobbar i huvudsak med UGL samt Arbetslagsutveckling, Teambuilding, Konflikthantering samt Samtalsstöd.

Erfarenhet av team- och ledarskap utöver UGL

Jobbar med Arbetslagsutveckling och Teambuilding. Har samtalsstöd för operativa chefer.

Jesper Falks motto

Glöm ej att aktivt lyssna på andra!

Om jag inte hade varit UGL-handledare...

Troligen hade jag arbetat som professionell schackspelare samt sysslat med professionell musik (har tidigare gjort reklammusik). Dessa är idag några av mina fritidsintressen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.