Jesper Andersson arbetar med UGLJesper Andersson har utbildats till, och därefter varit anställd som, officer inom försvaret.

1998 startade han, tillsammans med tre kamrater, ett utbildningsföretag där han fortfarande arbetar.

Arbete med utveckling av ledare och grupper

Jesper arbetar framförallt med utvecklingsprogram på olika nivåer och analyser av organisationers klimat, med efterföljande utbildningsinsatser.

Han arbetar även med internationella ledarutvecklingsprogram på engelska, konfliktlösning i arbetsgrupper och och chefshandledning, både individuellt och i grupp.

Jesper är certifierad enligt UGL 2008Jesper och UGL

Jesper deltog i en UGL, Utveckling av Grupp och Ledare,  1985 och utbildade sig senare till handledare för UGL 1996.

Han är även omcertifierad för den uppdaterade versionen, kallad UGL 2008.

Mer om Jesper

Jesper är certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, Premier Edition.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.