Jenny Stridsman är UGL-handledareJenny är utbildad UGL-handledare sedan 2005. Hon har sedan år 2000 arbetat med olika process- och upplevelsebaserade utbildningar.

Jennys utbildning

Jenny har satt ihop sin egen universitetsutbildning med fokusområde arbetsvetenskap och företagsekonomi. Utöver detta en gedigen ledar- och instruktörsutbildning genom frivillig organisationerna som har sin pedagogik hämtad från Försvarsmakten.

Jenny är även utbildad handledare i koncepten Indirekt Ledarskap (IL) och Utvecklande ledarskap (UL).

Hennes egen chefserfarenhet och arbete från olika personalledande befattningar gör att hon har egen förståelse för chefs- och ledarrollen. 

Vem är Jenny?

ugl-handledare-2008

För Jenny handlar ledarskap lika mycket om att leda sig själv som att leda andra. Genom att förstå sig själv, sina egna behov och reaktioner ökar den egna tryggheten.

Hon säger själv att en viktig ingrediens i detta är mod; att visa min omgivning att jag tror på dem, att jag själv vågar be om hjälp och att jag vågar reflektera kring mitt eget ledarskap.

Jenny strävar efter att leva som hon lär och arbetar aktivt med sin egen utveckling i relation till andra. 

Jennys deltagare har tidigare bland annat sagt om henne: ”Jenny har på ett självklart, lugnt, tryggt och jordnära sätt guidat oss”. 

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
19 aug - 23 aug 2024
Vecka 34
Näsby Slott, Stockholm
31 200 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.