Jan är licenserad UGL-handledareJan har en omfattande erfarenhet inom områden såsom kompetensutveckling, chefsutveckling och grupputveckling.

Han har även arbetat med personalledning, integration och ledningsstrategier.

En av hans specialiteter är att ta fra fram jämställhetsplaner och arbetsmiljöplaner.

Han har även en bakgrund som yrkesofficer.

Mer om Jan

Förutom att Jan är licenserad handledare för UGL-kurser är han även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

Han är även handledare för FUGL, Fördjupad UGL, samt för The Human Element ®, Teambuilding och Konflikhantering.