Jan är licenserad UGL-handledareJan har en omfattande erfarenhet inom områden såsom kompetensutveckling, chefsutveckling och grupputveckling.

Han har även arbetat med personalledning, integration och ledningsstrategier.

En av hans specialiteter är att ta fra fram jämställhetsplaner och arbetsmiljöplaner.

Han har även en bakgrund som yrkesofficer där han varit yrkesofficer på försvarsstaben och ledarskapsansvarig på militärhögskolan.

Jan har varit om att utforma UGL-konceptet inom flygvapnet och har även under flera års tid examinerat blivande UGL-handledare.

Mer om Jan

Jan är utbildad beteendevetare från Uppsala Universitet.

Förutom att Jan är licenserad handledare för UGL-kurser är han även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

Han är även handledare för FUGL, Fördjupad UGL, samt för The Human Element ®, Teambuilding och Konflikhantering.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
16 sep - 20 sep 2024
Vecka 38
Lydinge Resort, Helsingborg
29 800 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.