Jan Olofsson är handledare för UGL-kurser

Jan Olofsson utbildade sig till UGL-handledare år 1994. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Han är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av kursen, kallat UGL 2008.

Jans utbildning

Jan har en gedigen utbildning och är legitimerad psykolog. Hans specialinriktning är inom arbetslivets psykologi, särskilt vad gäller handledning och konsultation.

Jan är även utbildad som organisationskonsult.

Bakgrund inom ledarskap

Jan har jobbat både inom offentlig och privat verksamhet sedan 1967, omväxlande som specialist och som chef. Han har även erfarenhet internationellt arbete med councelling och utveckling av organisationer.

Jan Olofsson är certifierad för UGL 2008Jan har arbetat med olika former av gruppdynamiska kurser sedan mitten av 1970-talet. Han har varit handledare för att ett stort antal UGL-kurser tillsammans med många olika handledarkollegor.

Certifieringar inom ledarskap och personlig utveckling

Genom sitt arbete som psykolog har Jan tillgång till flera olika instrument, till exempel NEO PI-R (NEO Personality Inventory) och MBTI (Meyers Briggs Type Indicator).

Han är även certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory), GDQ (Group Development Questionnaire) och FS/RC (Förtroendefullt Samarbete/Radical Collaboration).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.