jan lindholm ugl handledare

Jan Lindholm har lång erfarenhet av UGL och har därmed mött många människor i olika UGL-grupper. Varje människa är unik och varje ny grupp medför utveckling för deltagarna och för handledarna, anser han.

Arbetet som konsult

Som konsult har Jan haft uppdrag för ledare och ledningsgrupper, medarbetare och deras arbetsgrupper. Uppdragen har gällt bättre samarbete, högre kvalitet, bättre kommunikation, effektivare ledare och ledning med mera.  Uppdragsgivarna har varit mindre och större företag eller inom kommuner och landsting.

Jan Lindholm är omcertifierad enligt nya UGL 2008Bygge av specialskola

Under de tre senaste åren har Jan även byggt upp en specialskola, vars elever kommer från hela södra Sverige. Uppdraget är i det närmaste slutfört.

Familj och fritid

Stor familj och många vänner medför härliga och avkopplande stunder tillsammans, Jan tillbringar även tid ute på golfbanan.

Då han tror på tanken att alla måste ta sin del av ansvaret för att samhället ska fungera, har han valt att arbeta med kommunalpolitik och då i mera ansvarsfulla befattningar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.