jan jägerfjord ugl handledare

Jan Jägerfjord har arbetat i över 30 år som chef på olika nivåer inom Försvarsmakten, vilket bland annat inkluderar arbete som utbildningsledare samt stabschef vid Lapplands jägarregemente beläget i Kiruna.

Flera chefsbefattningar

Utöver detta har han också varit chef för Militärdistriktsgruppen, även det i Kiruna, mellan åren 2000 till 2001. Vidare har han varit verksam som kvalitetsutvecklare inom Försvarsmakten och är även examinerad som internrevisor för ISO 2000:9000.

jan är certifierad enligt nya UGL 2008Jans chefsbefattningar har även inkluderat chefskap för ACL (Arméns Centrum för Ledarskap) samt projektledarskap för pedagogiken kallad HBL (HelhetsBaserat Lärande), vilken antogs som en metod för utbildning inom försvarsmakten.

Arbete med ledarskap och debriefing

Idag arbetar Jan som konsult på heltid i egna företaget, där han genomför olika utbildningar i ledarskap, debriefing, teambuilding och krisstöd. Han är även certifierad handledare för Strength Deployment Inventory (SDI) och Utvecklande Ledarskap (UL).

Mer om Jan

Jan är bosatt i Kiruna och på fritiden ägnar han sig gärna åt fjällvandring och resor med motorcykeln.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser