Jan Flink är handledare för UGLMöt Jan Flink, civilekononomen som idag arbetar med marknads- och affärsutveckling, när han inte arbetar som handledare för UGL-kurser.

Erfarenhet av ledarskap

Jan arbetar med företags- och ledarutveckling framförallt på strategisk nivå samt teamutveckling och ledarutvecklingsprogram.

Tidigare har Jan tillsammans med FSN AB utvecklat ett koncept för Risk - och sårbarhetsanalys som kan användas av företag eller myndigheter.

Han har också arbetat som professionell moderator på Metaplan, samt varit projektledare för stora projekt inom transportsektorn med uppdragsgivare inom flera stora organisationer såsom LFV, Krisberedskapsmyndigheten och flertalet länsstyrelser. 

Jan har erfarenhet av styrelsearbete inom flera företag och organisationer och ingår i flera nätverk för entreprenörsskap och företagande. 

Utbildning

Certifierad UGL handledare, IDI - coach, handledare inom SDI (Strenght Deployment Inventory) samt flertalet säljutbildningar samt M-gruppens Master of Strategy.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
26 jun - 30 jun 2023
Vecka 26
Blåsingsborgs Gårdshotell, Kivik
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.