jan-erik richnau ugl handledare

Jan-Erik Richnau har tidigare innehaft ledande positioner i andra företag och arbetar idag med att utveckla team, ledare, säljare och hela organisationer. Han arbetar ofta med att utveckla människor genom längre och mer omfattande program för utveckling av team och ledare.

Till hans specialiteter hör också coaching, äventyrspedagogik och planering samt genomförande av olika event och upplevelser.

Inom försäljning är han licenserad konsult för Sales Call Reluctance och har under flera års tid arbetat med att förankra säljande i företagets kultur till coaching av enskilda ledare och säljare för att öka produktiviteten inom sälj och kontakter.

Jan-Eriks utbildning

jan-erik är certifierad enligt nya versionen kallad UGL 2008Till Jan-Eriks utbildningar och certifieringar hör förutom UGL-certifieringen, även SDI, Strength Deployment Inventory, Premier Edition, fördjupningskurs i KBT (Kognitiv Beteende Terapi), Äventyrspedagog-utbildning, The Human Element samt utbildning till EkoturismGuide.

På högskolenivå har Jan-Erik Richnau även studerat kommunikation och information på högskolan i Sundsvall.

Vem är Jan-Erik?

Jan-Erik Richnau beskriver sig själv som en levnadsglad tvåbarnspappa som har en passion för musik, yoga och maraton. Han ser det som en stark drivkraft hos sig själv att se andra människor växa i relation till sin uppgift och sina mål.

Till hans styrkor hör att fånga upp och driva processer med hjälp av sin lyhördhet. I slutändan vill han se konkreta resultat och förändringar efter hans insats.