Irene Nordahl är handledare för UGL 2008Bakgrund som chef och ledare

Iréne har erfarenhet av olika uppdrag som chef inom sjukvården i mer än 15 års tid. Därifrån har hon fått med sig en omfattande erfarenhet av att utveckla både verksamheter och medarbetare.

I flera års tid har hon inom Västra Götalandsregionen jobbat med handledning av chefer både i grupp och individuellt. Dessutom har hon då arbetat med övrig utveckling av chefer och ledare samt med grupputveckling och rekrytering.

Mer om Iréne Nordahls bakgrund

Irene är certifierad enligt uppdaterade UGL 2008I grunden är Irene sjuksköterska med påbyggnad i ledarskap och pedagogik. Hon är certifierad i OPQ 32 (Occupational Personality Questionnaire) och har erfarenhet av att arbeta med Assesment Center som metod för urval vid rekrytering av kandidater till olika chefsbefattningar.

Nuvarande verksamhet med chefsutveckling och UGL

Idag verkar Iréne som konsult sedan ett par år tillbaka i sin egen verksamhet. Där erbjuder hon utveckling för team, medarbetare och chefer. I detta ingår UGL, Utveckling Grupp och Ledare, som en given del.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.