Henrik är licenserad UGL-handledare

Med erfarenhet från både privata företag, politiskt styrda organisationer och Försvarsmakten har Henrik skaffat sig en omfattande erfarenhet av både ledarskap och chefskap.

Han har utbildat och lett både chefer och medarbetare på strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Henrik är också utbildad officer inom Försvarsmakten.

Henriks egen utbildning

Förutom att han är certifierad UGL-handledare är Henrik även certifierad genom Försvarshögskolan som certifierad handledare för Lagutveckling, UL (Utvecklande Ledarskap) och LoS (Ledarskap och Självkännedom).

Han han dessutom vid Försvarshögskolan gått handledarutbildningen för IL (Indirekt Ledarskap).

Utöver Henrik utbildat sig i ett coachande förhållningssätt samt studerat ledarskap vid högskolan i Halmstad.