Helena Landgren är UGL- handledare Helena Landgren har arbetat som polis i 18 år, idag är hon aktiv som etikhandledare inom polisväsendet. Tidigare har hon arbetat med etikutbildningar inom polisväsendet nationellt. 

Helena har deltagit vid ett flertal chefs- och instruktörsutbildningar inom polisen. Hon är också aktiv inom Svenska Lottakåren.

Helena som UGL-handledare

Helena anser att UGL-handledarskapet är betydelsefullt, då hon ständigt upplever att hon lär sig nya saker och får nya insikter.

Hon får positiv energi av att förmedla UGL-konceptet till kursdeltagarna- att se hur de tar det till sig och framförallt den stora utvecklingen som sker hos kursdeltagarna under en UGL- vecka.

Helena Landgren är certifierad enligt UGL 2008

Mer om Helena

Fritiden ägnar Helena gärna åt familjen, resor, golf och träning.

 

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.