ugl-handledare helen fleetwood

Helen Fleetwood har en lång bakgrund inom detaljhandeln där hon har arbetat med bl.a. försäljning och inköp.

I mer än 18 år har hon arbetat inom HR- området med fokus på ledar- och kompetensförsörjning. Hon har haft flera ledande befattningar och ingått i företagets ledningsgrupp.

Nuvarande arbete

Helen arbetar sedan 2007 som personalchef på ett internationellt företag. I sin roll som ledare och personalchef har hon arbetat i många år med grupp-, ledar- och organisationsutveckling.

Helen är certifierad enligt nya UGL 2008Helen är certifierad UGL-handledare (Utveckling a Grupp och Ledare) och är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av kursen, kallad UGL 2008.

Hon är även licenserad användare av IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) samt OPQ (Occupational Personality Questionnaire). 

Hon har även tränarutbildning i bland annat affärssimuleringsspel och TQM (Total Quality Management).

Helens motto

"Ingenting är omöjligt".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.