hans hådding ugl handledare

Hans Hådding är utbildad beteendevetare med en bakgrund inom försvaret. Där har han verkat i flera positioner som chef, samt som expert inom områden såsom organisation, ledarskap, konfliktlösning och krishantering.

Konsult, handledare och mentor

Hans verkar sedan ett flertal år som konsult, handledare och mentor. Hans verksamhetsområde innefattar såväl nationella, som internationella uppdrag med coaching och handledning av kurser.

Hans uppdragsgivare återfinns inom det privata näringslivet ochinom den offentliga sektorn.

Det viktiga lyssnandet

Hans är certifierad enligt nya UGL-versionen 2008Den främsta metoden i hans arbete är lyssnandet. Det ser han som en grund till långvariga relationer och framgångsrika insatser i samband med de uppdrag han genomför.

Utveckling av organisationer och arbetslag

Uppdragen har även innefattat bland annat utveckling av arbetslag, organisationsutveckling, handledning både individuellt och i grupp, rådgivning i psykosociala frågor och förhandlingsteknik.

Utbildad UGL-handledare

Hans utbildade sig till UGL-handledare år 1986.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.