håkan janghede ugl handledare

Håkan Janghede är en av de UGL-handledare du möter på de UGL-utbildningar som finns på denna sajt.

Håkan utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 2002 efter att ha genomgått bland annat UGL-utbildningen och FUGL, Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare.

Certifierad för SDI

Han är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, Standard Edition, en inventering som hjälper människor att förstå styrkor och motivation i relationer.

Håkan är omcertifierad enligt nya UGL 2008

Mer om Håkan

Håkan bor utanför Stockholm.

Till hans idrottsliga prestationer hör bland annat deltagande i Midnattsloppet 1997.

Handledare för UGL-utbildning

Mer information om denna UGL-handledare kommer att läggas till här så småningom.

De aktuella UGL-kurser som Håkan är handledare för hittar du längst ner på sidan.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.