håkan flenhagen ugl handledare

Håkan Flenhagen har tidigare varit anställd inom Flottan under tjugo års tid, där han bland annat tjänstgjorde som u-båtstekniker och befälhavare i pannrum.

Han har under sju års tid fungerat som lärare i ledarskap på Marinens Officershögskola i Karlskrona.

Håkan Flenhagen har även arbetat på huvudkontoret inom Kustbevakningens centrala ledning, även det i Karlskrona under åtta års tid.

Till övriga arbetsmeriter hör att han fungerat som lärare i arbetsledning på Kalmar Sjöbefälsskola och även utbildat kustbevakningspersonal från Estland, Lettland och Litauen.

Teamutveckling, mentorskap och rekrytering

Håkan är omcertifierad enligt UGL 2008Sedan slutet 90-talet driver han eget företag på heltid. Förutom att arbeta med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, har Håkan även även jobbat med teamutveckling, chefsutveckling, mentorskap till chefer, utveckling av ledningsgrupper, konflikthantering och rekrytering.

Han har även hunnit med att vistas ett år i USA mellan 2004 och 2005.

Handledare för UGL, FUGL och HUGL

Håkan Flenhagen anlitas som handledare både för grundkursen UGL, samt av Försvarshögskolan för den fördjudade versionen FUGL, Fördjupad UGL samt för HUGL, Handledarutbildning UGL.

Övriga certifieringar

Övriga certifieringar och utbildningar inkluderar KLLOK, Kurs Lärare Ledarskap Och Kurschef, UGIL 2, Pedagogik i praktiken, Human Dynamics, MBTI (Meyers Briggs Type Indicator), Beyond Conflict och Human Element. Han är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, Premier Edition.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.