håkan flenhagen ugl handledare

Håkan Flenhagen har tidigare varit anställd inom Flottan under tjugo års tid, där han bland annat tjänstgjorde som u-båtstekniker och befälhavare i pannrum.

Han har under sju års tid fungerat som lärare i ledarskap på Marinens Officershögskola i Karlskrona.

Håkan Flenhagen har även arbetat på huvudkontoret inom Kustbevakningens centrala ledning, även det i Karlskrona under åtta års tid.

Till övriga arbetsmeriter hör att han fungerat som lärare i arbetsledning på Kalmar Sjöbefälsskola och även utbildat kustbevakningspersonal från Estland, Lettland och Litauen.

Teamutveckling, mentorskap och rekrytering

Håkan är omcertifierad enligt UGL 2008Sedan slutet 90-talet driver han eget företag på heltid. Förutom att arbeta med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, har Håkan även även jobbat med teamutveckling, chefsutveckling, mentorskap till chefer, utveckling av ledningsgrupper, konflikthantering och rekrytering.

Han har även hunnit med att vistas ett år i USA mellan 2004 och 2005.

Handledare för UGL, FUGL och HUGL

Håkan Flenhagen anlitas som handledare både för grundkursen UGL, samt av Försvarshögskolan för den fördjudade versionen FUGL, Fördjupad UGL samt för HUGL, Handledarutbildning UGL.

Övriga certifieringar

Övriga certifieringar och utbildningar inkluderar KLLOK, Kurs Lärare Ledarskap Och Kurschef, UGIL 2, Pedagogik i praktiken, Human Dynamics, MBTI (Meyers Briggs Type Indicator), Beyond Conflict och Human Element. Han är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, Premier Edition.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
27 maj - 31 maj 2024
Vecka 22
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
16 sep - 20 sep 2024
Vecka 38
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
21 okt - 25 okt 2024
Vecka 43
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.