Håkan Ericsson är handledare för UGL-utbildningar

Håkan Ericsson har ett förflutet inom Försvaret och Räddningsverket. Han har bland annat varit insatschef inom Räddningsverket och medverkat i de internationella hjälpinsatserna i Pakistan, Centralafrika, Indonesien och Bosnien.

Handledare för UGL-utbildningar

Håkan utbildade sig till UGL-handledare redan 1986. Under sitt arbete som handledare för UGL-utbildningar har han sedan dess skaffat sig en väldokumenterad erfarenhet gällande gruppdynamiska processer.

Han har genom åren varit handledare för över 150 UGL-kurser.

Håkan är certifierad att hålla kurser enligt UGL 2008

Arbetar med utveckling av individer och ledare

Idag driver han eget utbildningsföretag och är även diplomerad coach och stresscoach. Han arbetar med utveckling av medarbetare och ledare, på både svenska och engelska.

Värderingar som styr arbetet

"Ett effektivt ledarskap börjar inombords i människors värderingar och övertygelser", menar Håkan och låter detta vara en av  värderingarna som styr hans arbete.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.