Gunnel Selin handledare för UGL-kurser

Gunnel Selin arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är där samordnande omvårdnadshandledare och ansvarig för chefshandledning. Hon tillhör dem inom organisationen som har längst erfarenhet av att handleda.

Hon är även ordförande i styrelsen för Riksföreningen för Yrkesmässig handledning i omvårdnad.

Engagemang

Hon beskriver hur hon i sitt yrke som sjuksköterska och handledare möter det engagemang och den hängivenhet som kännetecknar personal inom vården som arbetar med med vård av patienter i livets slutskede.

Utbildningen till UGL-handledare

Gunell är certifierad enligt nya UGL 2008Hon utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling Grupp och Ledare) år 2007 och är även omcertifierad för den nya versionen, UGL 2008.

Gunnel är även utbildad inom familjeterapi och psykoterapi samt har en 20 poängs handledarutbildning.

Mer om Gunnel

Sin fritid ägnar hon gärna åt familjen som inkluderar hennes fotbollsspelande son, vänner, träning, böcker och matlagning.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.