gunilla thor ugl handledare

Förutom sin verksamhet som handledare för UGL, är Gunilla Thor även legitimerad psykolog med behörighet som specialist inom arbetspsykologi samt konsultation/handledning. Hon har också en filosofie kandidatexamen i psykologi.

Sedan början av 1980-talet har Gunilla varit verksam som organisationskonsult. Hennes yrkesbakgrund innefattar även positioner som lärare, forskare, konsult och ledare inom försvar och skogsbruk.

Idag arbetar hon främst med olika former av uppdrag rörande utveckling av individer, grupper och organisationer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Licenseringar utöver UGL

Gunilla är omcertifierad enligt UGL 2008Hon är licenserad i användningen av verktyg och tester såsom MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator), Farax, PPI (PsykoPedagogisk Intervention), TMS (Team Management System), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), FIRO-B, Hjulet samt inom NLP (Neuro Lingvistisk Programmering).

Hon har också genomgått ett flertal konsultutbildningar.

Gunilla har varit del i introduktionen av UGL och även KLLOK ( Kurs i Ledarskap för Lärare och Kurschefer i Förvsvarsmakten). Som UGL-handledare har hon varit aktiv sedan år 1980.

Kommunikation och konflikthantering

Hennes övriga verksamhet idag handlar även om konflikthantering. Detta kan vara både utbildningar på temat kommunikation och konflikthantering samt som direkta uppdrag för hantering av konflikter inom organisationer.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.