Göran Francke är handledare för UGL-kurser

Göran Francke har erfarenhet av flera stora internationella och svenska koncerner, inklusive Pharmacia, WM-data, Posten och Vin & Sprit. I rollen som IT-chef på Pharmacia införde han en komptens- och processinriktad organisation i Belgien, Italien och USA.

Under åren 2000-2005 var han verksam som IT-direktör och verksam i koncernledningen. Idag driver Göran eget företag där han arbetat med utveckling av individer, grupper och företag. Hans specialitet är att hjälpa företag som består av olika företagskulturer, för ett framgångsrikt, nära och långsiktigt samarbete.

Görans utbildning inom ledarskap med mera

Görans utbildning innefattar studier på högskolenivå inom personaladministration, företagsekonomi, arbetsmarknadspolitik, IT och statistik. Därefter han också deltagit i en högre företagsledarutbildning på IHM.

Göran är certifierad att hålla kurser enligt UGL 2008

Utbildad handledare, mentor och terapeut

Göran är examinerad handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, samt för THE (The Human Element), FS (Förtroendefullt Samarbete) och SDI® (Strength Deployment Inventory). Han är även utbildad Mentor i Psykosyntes och har genomgått en fyra-årig utbildning till psykosyntesterapeut.

Starka sidor och lång erfarenhet

Till sina starka sidor, räknar Göran utveckling av personal och organisation kombinerat med affärsutveckling. Den långa erfarenheten som chef grundas på delaktighet, respekt och målfokusering.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.