Gisela Gustavsson är handledare för UGL

Gisela har över 20 års erfarenhet som HR-chef och personalchef inom näringslivet i både privatägda och börsnoterade bolag.

Under sin tid som personalchef och HR-chef var hon under flera år även delaktigt i olika program och insatser för att utveckling ledare och team.

Idag arbetar hon som konsult med inriktning på utbildning och utveckling av team, chefer och ledningsgrupper.

Övrig utbildning och erfarenhet

Innan Gisela gav sig ut i arbetslivet studerade hon personal och arbetsliv på Växjö Universitet och Lunds Universitet.

Förutom att vara utbildad UGL-handledare är Gisela sedan 2021 även certifierade i användandet av GDQ, Group Development Questionnaire.

Mer om Gisela

Gisela beskriver det som meningsfullt att få vara delaktig i att skapa förutsättningar för utveckling som gör skillnad i människors liv och yrkesliv, vilket i sin tur skapar bra arbetsplatser där folk vill vara.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.