Fredrik Pettersson är UGL-handledareFredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. 

Utbildningen till UGL handledare examinerades han för redan 2001  och har genomfört ett femtiotal kurser.

Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal.

Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram på direkt nivå. 

Han är också licensierad Rope-Course instruktör.

Utbildningar och licenser

-Polisskolan

-UGL 1997, FUGL 2000, HUGL 2000, UGL enligt den senaste versionen kallat UGL 2008

-Debriefing utbildning 

-Polisförhandlare 

-Certifiering Extended DISC personanalys

-Licenserad konsult i Sales Call Reluctance (säljhinder) 

-SML-Self management Leadership på Oxford Leadership Academy

Fredrik som UGL-handledare

Fredrik är en handlingens man, som ser teorier enbart som hjälp för att förstå praktiken. 

Han är pragmatisk och direkt i sitt sätt att handleda.

Hans bakgrund som polis bidrar till en ödmjukhet inför vad som är viktigt i tillvaron och att människor är benägna att vilja väl, men ibland behöver en ledstång i hålla i.

Processkänsla, värme och närvaro är hans styrka som handledare.

Mer om Fredrik

När han inte spenderar sin tid med familjen ses han från tid till annan på en surfingbräda ute bland dyningarna någonstans i Baskien eller på en på brant bergssida i Alperna.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.