fredrik björklund ugl handledare

Fredrik Björklund har en bakgrund inom Kustbevakningen där han arbetat både som utbildningschef och utbildningsansvarig.

Idag arbetar han med utveckling av grupper och ledare på heltid, både som internkonsult och genom sitt företag. Till uppdragen hör bland annat utbildning av chefer och ledare, chefshandledning och grupputveckling.

Han utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 2005.

Omcertifierad för nya UGL 2008

Under år 2008 har han även omcertifierat sig för att vara godkänd att handleda UGL-kurser som genomförs enligt den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008.

Fredrik är certifierad att genomföra nya UGL 2008För mer information om vad UGL 2008 innebär, vänligen klicka på UGL-bilden till vänster.

Mer om Fredrik

"En klok kille med stort lugn" har någon sagt om Fredrik. När han själv beskriver vad det är som gör att han vill arbeta med UGL säger han:

"Människor har en jättemöjlighet att utveckla sig själva och det är verkligen stimulerande att vara med och vara delaktig när människor växer och får nya insikter."

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.