Fredrik Bågenholm är handledare för UGL-utbildningar

Fredrik har tidigare under många års tid arbetat som ledare och chef inom privat näringsliv.

Hans erfarenhet från både större koncerner och mindre entrepenörsdrivna företag har gett honom en bred förståelse för gruppens och ledarskapets betydelse när det gäller att nå bra resultat.

För Fredrik är det centralt med välmåendet inom grupper och det personliga engagemanget. Det är centralt både när det gäller nå framgång och när det gäller att hantera motgångar och utmaningar.

För honom handlar ledarskap framför allt om att stötta individerna och gruppen i deras utveckling och behov för att uppnå det önskade målet. 

I sitt arbete idag arbetar Fredrik som konsult. Förutom sitt arbete som UGL-handledare arbetar han främst med organisationsutveckling samt affärsrådgivning åt mindre bolag.

Mer om Fredrik

För Fredrik känns det meningsfullt att få möjligheten att bidra till teams och människors utveckling. Att vara med och bidra till att arbetsgrupper och företag tillsammans kan hantera och gå stärkta ur problem och utmaningar anser han är en förmån och ynnest som ger mening till hans vardag.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.