Ewa Larsson är en av alla kompetenta UGL-handledare på UGLkurser.seEwa har erfarenhet av olika uppdrag som ledare inom utbildningsväsendet och näringslivet under mer än 14 års tid.

Därifrån har hon fått med sig omfattande erfarenhet av att utveckla både verksamheter och medarbetare.

Ledarfilosofi

"-Mitt sätt att leda sker genom öppenhet och ömsesidigt förtroende, att gå före som exempel, att ingjuta tro på att det omöjliga är möjligt, att skapa tydliga mål.

Min styrka är att arbeta via personalen. Jag har förmågan att möta människor på deras egna villkor och tillsammans skapa utveckling i verksamheten."

Pedagogik och utbildningsledarskap

Ewas utbildningsbakgrund inkluderar även en kandidatexamen i pedagogik samt en master i utbildningsledarskap.

Hon har erfarenhet av utvecklings- och förändringsuppdrag i olika organisationer. Det stora engagemanget utifrån de många styrelseuppdrag hon har, har gett henne en bred erfarenhet. 

Ewa Larsson är certifierad UGL-handledare enligt den senaste versionen - UGL2008Certifierad UGL-handledare

Ewa utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 1996 och är även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Hon är även certifierad användare av SDI (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.