Eva Stenby Carlsen handleder UGL-utbildningar

Eva har över 15 års erfarenhet som ledare inom life science verksamhet både i Danmark och internationellt. Hon har även långt erfarenhet av att verka som extern konsult. 

Eva har också arbetat med ledarutveckling och ledarförsörjning på både operativ och strategisk nivå. 

Hennes utbildningsbakgrund innefattar en examen som mejeriingenjör. Hon har även studerat vid Scandinavian International Management Institut i Köpenhamn där hon skaffade sig en Executive MBA. Hon även Certifierad Projektledare från Management Center Europe.

Mer om Eva

Förutom arbetet som kursledare för UGL är Eva även certifierad handledare för THE, The Human Element samt för Radical Collaboration, Förtroendefullt Samarbete på svenska.

När hon undervisar kan hon göra det på både svenska, danska och engelska.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.