Eva Selleck är UGL-handledare i bland annat Stockholm

Eva har under den större delen av sitt arbetsliv arbetat inom utbildningssektorn, på olika nivåer.

De senaste tio åren har hon varit kursansvarig pedagog på en konstskola för unga vuxna med skilda typer av neuropsykiatriska diagnoser.

Drivkraften till att vara UGL- handledare

Eva har alltid haft ett genuint intresse och engagemang i att facilitera lärande och utveckling.

Såhär uttrycker hon sig om detta:

"Att se hur människor når en förståelse för gruppens utveckling och potential, för sin egen roll och
för sitt eget ledarskap gör mig lycklig och ger mig hopp om att en bättre värld är möjlig!"

Övrig ubildning inom grupp och ledarskap

Eva är av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare. Hon är även särskilt certifierad som UGL-handledare UGL på engelska.

Därutöver är hon även certifierad användare av GDQ, Group Development Questionaire (Susan Wheelan) som är ett vetenskapligt belagt mätverktyg för grupp och ledare, samt certifierad användare av "teambook", ett web­baserat utvecklingsverktyg för grupper (Teambook). 

Hon har också deltagit i handledarutbildningen för både "Discover Collective Intelligence" och "Generating Collective Intelligence" (Zenergy).  

Personligt om Eva

Eva har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor. Tillsammans med sin familj har hon byggt ett eget hus i en ekoby på Österlen.

På fritiden, när hon inte påtar i trädgården eller umgås med familj och vänner, läser hon gärna en bok eller tar en promenad längs havet.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.