UGL Handledare Erik PalmqvistErik är i grunden utbildad skogsingenjör på Sveriges Lantbruksuniversitet. Därefter vidareutbildade han sig inom ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm ( EMP, Executive Management Program på IFL).

Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete

Erik har i olika roller arbetat både som ledare och medarbetare inom fackliga organisationer och branschorganisationer.

Organisationerna har då varit starkt präglade av en föränderlig arbetsmarknad som ständigt inneburit ett stort behov av att utveckla och förtydliga sitt erbjudande till sina medlemmar.

Dessa erfarenheter har vidare inneburit att han har en bredd och stor erfarenhet av att leda och arbeta i förtroendevalt styrda organisationer. 

Erik som UGL-handledare

"- Jag trivs i mötet med människor. Det stimulerar mig att skapa relationer, men också att driva processer där min roll kan vara att leda, utbilda och stödja på vägen till ett uppsatt mål."

Som person uppfattas Erik ofta som framåt, ärlig och orädd. Han tar alltid tag i det som ska göras och har lätt för att se och fokusera på det viktiga och väsentliga, kärnan, i ett problem eller i en situation.

Erik upplever också sig själv som en envis människa, men menar att han använder sin positiva läggning som hjälp för att nå resultat.

"-För mig finns bara möjligheter och det inspirerar att i varje situation hantera process och uppgift parallellt med varandra."

Eriks visdomsord

"Du kan aldrig förändra någon annan människa än dig själv"

"Det är bara den late som fryser"

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.