Elizabeth Kuylenstierna är UGL-handledareElizabeth arbetar, förutom som UGL-handledare, även med ledarskapscoaching och kris- samt konflikthanteringhantering.

Som föreläsare berör hon ämnen som arbetsglädje, ledarskap, kommunikation, motivation, bemötande, samarbete och goda relationer.

Inom området populärpsykologi har hon skrivit flera bästsäljande fackböcker (Elizabeth hette tidigare Gummesson).

Hon är också verksam inom sorgebearbetning och stöttar människor som upplevt personliga förluster. 

Utbildning

Elizabeth är utbildad UGL-handledare.

Andra utbildningar inkluderar exempelvis krishantering, KBT-terapi, Nonviolent Communication (NVC), sorgbearbetning samt coaching. 

Välgörenhet

På sin fritid ägnar hon sig åt ideellt arbete som volontär på BRIS (Barnens Rätt i Samhället) där hon stödjer barn som behöver prata med en vuxen.

Organisationen Ecpat, som arbetar för att bekämpa barnpornografi och trafficking, är Elizabeth engagerad i, då som medlem i Ecpats Råd.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.