elisabeth berggård ugl handledare

Utöver mitt arbete som handledare för UGL är jag civilekonom och arbetade med skatter och redovisning första delen av mitt yrkesliv.

Mitt intresse för arbetsmiljöfrågor och personalpolitik ledde till att jag blev personalchef 1987 och arbetade därefter i 16 år som personalchef, både inom offentlig och privat sektor.

Under dessa år gick jag många utbildningar inom personal- och ledarskapsområdet. Sedan år 2003 använder jag mig av mina kunskaper och erfarenheter i rollen som konsult i ledarskaps- och personalfrågor. Jag har varit UGL-handledare sedan 1997 och är certifierad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory.

certifierad enligt UGL 2008

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Jag har varit chef med personal- och budgetansvar i tolv år. Dessutom har jag som personalchef fått följa, stötta och utbilda/utveckla ett stort antal chefer i de organisationer jag har varit verksam i.

Sedan 2003 har jag utöver UGL-kurser under de senaste åren som konsult arbetat med ledarutbildningar, teamutveckling och coaching.

Motto

"I allt finns ett lärande".

Om jag inte hade varit handledare för UGL...

.. så hade jag säkert arbetat med utbildning och utveckling av människor på annat sätt!

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.