Elisabeth Andersson Brinckmann är UGL-handledare på uglkurser.seBakgrund

Alltsedan 1984 har Elisabeth Andersson Brinckmann arbetat med utveckling av medarbetare, ledare och grupper.

Hälsa och utveckling

Elisabeth vill att personligt växande hänger samman med hälsosamma förutsättningar i individens arbetsliv såväl som privatliv och har förutsättningar för att hjälpa till att skapa detta då hon är både legitimerad sjukgymnast samt diplomerad organisationskonsult.

 Genom hennes breda erfarenhet skapas förutsättningarna för friska, kreativa och lönsamma företag som går hand i hand med organisationens mål och visioner. 

Elisabeth och UGL

Elisabeth är utbildad inom UGL enligt det senaste konceptet kallat UGL2008.

Hon har också en bredd i vad gäller utbildning och erfarenhet kring områden som konflikthantering,  kommunikation och stresshantering.

Tror på individens vilja att bidra, ta ansvar och verka för utveckling

Att människor vill bidra, ta ansvar och verka tillsammans för egen och andras utveckling samt företagets affärsmässiga framgång, är något som Elisabeth har en stor tillit till och hon arbetar med grupper utifrån dessa förutsättningar.

Personligt om Elisabeth

"Varm, empatisk och trygg med drivet målfokus" är några av orden som ofta används för att beskriva Elisabeth.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.