Daniel Humble handleder UGL-utbildningar

Daniel har arbetat som bland annat marknadschef, presschef, distributionschef och VD inom både e-commerce och fysisk retail. Hans fokus har handlat om ledarskap, marknadsföring, PR och försäljning.

Han beskriver hur de egna chefserfarenheterna har gett honom en stor förståelse för organisationer och deras vardagliga liv. De olika ledarskapsrollerna har ocks skapat ett intresse hos Daniel för relationer människor emellan och för potentialen i att utveckla dessa.

Mer om Daniel

Förutom att arbetat som UGL-handledare fungerar Daniel idag också som rådgivare inom professionella nätverk och inom organisationsutveckling. Han stödjer även chefer och ledare i olika former.

Han fastnade för UGL första gången han kom i kontakt med kursen och beskriver hur han själv använder verktygen därifrån dagligen i sin vardag, både privat och på jobbet.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.