daniel frisendahl ugl handledareEfter att ha utbildat sig till sjukskötare på Skjutsköterskeskolan arbetade Daniel Frisendahl en längre period på Örnsköldsviks sjukhus på psyk-mottagningen.

När den nya psykreformen genomfördes lämnade han i samband med detta vården, för att istället arbeta som rådgivare åt kunder på Graninge Energi (numera under namnet Eon).

Konflikthantering och gruppdynamik

Daniel har ett genuint intresse av människor samt genuin kunskap om människan och det som händer i gruppdynamiska situationer.

Förutom att han är certifierad UGL-handledare, är han dessutom särskilt utbildad inom medarbetarskap, krishantering och konflikthantering. Sedan år 2006 har han genomfört över 100 UGL-kurser.

Han är även certifierad i GDQ, Group Development Questionnaire.

Daniel som person

Daniel beskrivs ofta som stabil och lugn med en stor förmåga till empati.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.