Daniel Brolén här handledare för UGL-utbildningar

Daniel arbetar som idag som ledarutvecklare. Han fokuserar då bland annat handledning och konflikthantering. Han arbetar även med utveckling av enskilda ledare och arbetsgrupper samt håller ledarskapsutbildningar på olika nivåer inom organisationer.

Han har tidigare haft olika ledaruppdrag vid statliga högskolor och universitet i mer än 15 års tid.

Mer om Daniel

Förutom att han är certifierad UGL- handedare så är Daniel även certifierad i användandet av Susan Wheelans GDQ, Group Development Questionnaire.

Han även certifierad i Extended DISC och ACC coach enligt ICF, International Coach Federation.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.