dan nordlöf ugl handledare

Dan Nordlöfs bakgrund innefattar många års erfarenhet som processkonsult med organisationers strategiska utveckling och förändring som sin specialitet. Han har också specialistkompetens att arbeta med större företag.

Verksam med olika projekt

Dan har även varit verksam inom Försvaret med olika projekt. Dan har arbetat med utveckling av form och metod då ny Handledarutbildning för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, togs fram samt vid Teambuilding och Lärarutbildning.

Utvecklar ledare och grupper

Som konsult utvecklar han nu individer, ledare och grupper. Merparten av hans uppdrag fokuserar idag på ledningsgrupper och coaching av dessa. Vidare arbetar Dan med konflikthantering och det personliga ledarskapet.

Vill få andra människor att växa

Dan beskriver sig själv som en kreativ person som är en god lyssnare med en förmåga att alltid hitta nya lösningar. Vidare som ambitiös, dock utan behovet att stå i centrum. Hans drivkraft är att få andra människor att växa.

Han är i gift med tre barn och bor utanför Jönköping, i Norrahammar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.