Dag Granberg är certifierad UGL-handledare

Dag har personlig erfarenhet av ledarskap då han arbetat på olika ledarskapsnivåer mellan åren 1981 till 1997. 

Han har arbetat inom Human Relations sedan 1998 på militärcenter, skolor och förband, där han varit handledare inom ledarutveckling omfattande såväl värnpliktiga, som civila.

Han beskriver handledarskapet som den mest kvalificerade typen av ledarskap och har under flera år utbildat andra handledare, främst med fokus på utveckling av pedagogik och ledarskap. 

Van handledare 

 Som kursdeltagare kan du känna dig trygg vid tanken på att att Dag har stor praktisk erfarenhet och har genomfört många utbildningar inom UGL, då han varit certifierad UGL-handledare sedan 1986. Han är också omcertifierad enligt nya UGL-konceptet kallat UGL2008.

Dag har också arbetat länge inom förändringsledning, grupputveckling, lagutveckling, individutveckling och arbetsplatsträffar.

Mer om Dag

De positiva egenskaper som Dag brukar få höra som handledare är att han är omtyckt för att han är självständig, kompetent, trygg, stabil, tydlig och kreativ.

Dag är certifierad enligt UGL2008 konceptet

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.