christina silfverlin ugl handledare

Christina Silfverlin är utbildad handledare för att hålla i UGL- kurser, Utveckling av Grupp och Ledare, och har certifirerats för den uppdaterade versionen, kallad UGL 2008. Mer om UGL 2008, kan du läsa om, om du klickar på UGL-logotypen längst ner. Här kan du läsa Christinas egna ord och tankar kring ledarskap och UGL.

"Förutom att jag är handledare för UGL har jag socionomexamen i grunden och har därefter vidareutbildat mig i psykologi, familjeterapi, barn- och ungdomspsykologi, gruppdynamik, samt i fördjupat psykosocialt behandlings/förändringsarbete. Jag är också certifierad i England som handledare för SDI och även utbildad för att använda Myers Briggs Type Indicator testmaterial.

Erfarenhet av team- och ledarskap utöver UGL

christina är certifierad enligt nya versionen ugl 2008Under 25 års tid har jag arbetat med individ- och grupprocesser, främst med en grupp- och familjeproblematik. Jag blev UGL-handledare 1998 och tycker fortfarande att det är bland det bästa jag gjort. Min utbildning och erfarenhet i kombination med UGL, med lyhördheten och förståelsen av processen, är en god grund som genererar trygghet.

UGL är, rätt använd, väl genomtänkt i sitt flöde så att varje deltagare ges en möjlighet att utifrån sig själv påbörja en resa i växande. Att få vara delaktig som handledare i detta växande är en gåva och lika spännande och berikande vid varje UGL-tillfälle".

Favoritcitat

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.” (S. Kierkegaard).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.