Christina Harthon är handledare för UGL-kurserChristina Harthon är handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, sedan 1986 och även certifierad för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Christina har arbetat i och med grupper hela sitt yrkesverksamma liv, inom vården,  Försvarsmakten, Göteborgs Universitetet och på AstraZeneca.

En mångfacetterad bakgrund både vad gäller studier och yrkesliv har gett henne en bred erfarenhet och kunskap om människors beteenden i olika situationer.

Christina Harthon är certifierad för UGL 2008Christina om sin egen UGL-kurs

Min egen UGL-kurs blev en vändpunkt och det är fantastiskt att som handledare få möjlighet att bidra till andra människors utveckling.

Det är lika inspirerande och roligt varje gång.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.